Taneda Santôka    種田 山頭火
(1882 - 1940)
 13 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
何を求める
nani o motomeru
風の中ゆく
kaze no naka yuku
¿Qué pretendo encontrar
internándome en el viento?

(trad.: Vicente Haya, Hiroko Tsuji)