Taneda Santôka    種田 山頭火
(1882 - 1940)
 13 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
一羽来て
ichiwa kite
啼かない鳥である
nakanai tori de aru
Hay un pájaro que ha venido
Y que no canta

(trad.: Vicente Haya, Hiroko Tsuji)