Kobayashi Issa    小林 一茶
(1763 - 1827)
 43 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
ゆさゆさと
yusa yusa to
春が行くぞよ
haru ga yuku zo yo
のべの草
nobe no kusa
Ondulante, cimbreante,
pasa ya la primavera.
¡Hierbas silvestres!

(trad.: Fernando Rodríguez-Izquierdo)