Kobayashi Issa    小林 一茶
(1763 - 1827)
 43 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
秋の風
aki no kaze
乞食は我を
kojiki wa ware wo
見くらぶる
mikuraburu
viento de otoño:
un mendigo me mira
y se compara

(trad.: José María Bermejo)