Konishi Raizan    小西 来山
(1654 - 1716)
 1 haiku
 1
<<   <     >   >>
青し青し
aoshi aoshi
若菜は青し
wakana wa aoshi
雪の原
yuki no hara
¡Verde, qué verde...!
Verde brota la hierba.
Campo de nieve.

(trad.: Fernando Rodríguez-Izquierdo)