Tan Taigi    炭 太祇
(1709 - 1771)
 10 haikus
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
<<   <     >   >>
犬を打つ
inu o utsu
石のさてなし
ishi no sate nashi
冬の月
fuyu no tsuki
Ni una mala piedra
que tirarle al perro
Luna de invierno

(trad.: Vicente Haya)