Kawai Sora    河合 曾良
(1649 - 1710)
 2 haikus
 1  2
<<   <     >   >>
行き行きて
yukiyuki te
たふれ伏とも
taore fusu to mo
萩の原
hagi no hara
Ando y ando.
Si he de caer, que sea
entre los tréboles.

(trad.: Octavio Paz, Eikichi Hayashiya)