Yamazaki Sôkan    山崎 宗鑑
(1458 - 1542)
 1 haiku
 1
<<   <     >   >>

toshi kurete

hito mono kurenu

koyoi kana
El año fenece;
nadie me da nada
este atardecer.

(trad.: Samuel Wolpin)