Takeshita Shizunojo    竹下 しづの女
(1887 - 1951)
 1 haiku
 1
<<   <     >   >>
短夜や
mijika yo ya
乳ぜり泣く児を
chichi zeri naku ko o
須可捨焉乎
sutechimaoka
La corta noche;
si el bebé pide leche,
¿le doy la espalda?

(trad.: Fernando Rodríguez-Izquierdo)