Mizuta Masahide    水田 正秀
(1656 - 1723)
 2 haikus
 1  2
<<   <     >   >>
行時は
yuku toki wa
月にならびて
tsuki ni narabite
水の友
mizu no tomo
Cuando parta,
dejadme ser, como la luna,
amigo del agua.

(trad.: Samuel Wolpin)