Takarai Kikaku    宝井 其角
(1661 - 1707)
 5 haikus
 1  2  3  4  5
<<   <     >   >>
蜻蜒の
tombô no
くるひしづまる
kurui-shizumaru
三ヶの月
mikka no tsuki
Las libélulas
tranquilizan su locura.
Luna en cuarto creciente

(trad.: Vicente Haya)