Yosa Buson    與謝 蕪村
(1715 - 1783)
 44 haikus
41 42 43 44
<<   <     >   >>
夕風や
shira tsuyu ya
みず青鷺の
ibara no toge ni
脛をうつ
hitotsu-zutsu
Blanco rocío.
Cada púa en la zarza
tiene una gota.

(trad.: Antonio Cabezas)