Awano Seiho    阿波野 青畝
(1899 - 1992)
 1 haiku
 1
<<   <     >   >>
蟻の道
ari no michi
誠しやかに
makoto shiyaka ni
曲りたる
magaritaru
Ruta de hormigas:
mismamente parece
andar torciéndose.

(trad.: Fernando Rodríguez-Izquierdo)